Bryggeriserien

Bryggeriserien fører tankerne hen på de store metropoler med deres blomstrende cafékulturer. Gruset knaser under fødderne, det dufter af friskt brygget kaffe og samtalerne summer lystigt mellem bordene.

Bring den klassiske cafékultur og et internationalt udsyn ind i haven med Bryggeriserien.